Information

Information
En av grundtankarna med verklighetsbaserat självförsvar är att försöka simulera verkliga situationer i en SÄKER träningsmiljö. Som nybörjare kan man därför känna sig helt trygg.
Vi använder ingen konstig terminologi, tränar i ”vanliga” träningskläder och anpassar träning och metoder efter de normer, lagar och regler som gäller i Sverige….

Kurser
Krav Maga GBG erbjuder, tillsammans med samarbetande organisationer och
företag flexibla paketlösningar för kunder med olika typer av behov, t.ex. polis,
bevakningsbransch, hälso- och sjukvård, taxi, kriminalvård, brandkår, kvinnogrupper m.fl.

Lösningarna skräddarsys efter kunds behov med avsikt på omfattning och tid.
Paket-lösningarna följer Krav Maga GBGs väl underbyggda studier och erfarenheter
kring hotbilder för olika yrkes- och riskgrupper…

”Det finns inga avancerade tekniker, för då är det inte längre ett enkelt självförsvars-system”
Sagt av instruktör på Krav Maga GBG